Arctic Peoples Alert: AVG

Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoe gaat Arctic Peoples Alert hiermee om?

Uiteraard zullen wij voldoen aan de regels die de wet stelt. Hieronder vindt u informatie over hoe uw privacy geregeld is bij Arctic Peoples Alert.

Arctic Peoples Alert (APA) heeft een administratie van donateurs en contactadressen. APA gebruikt deze administratie voor het versturen van het blad Arctica en voor uw donateursbijdrage (acceptgiro en/of automatische incasso). Daarnaast heeft APA een bestand met emailadressen waar informatie en de nieuwsbrief Poolkoorts naar gemaild wordt.

APA zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan derden.

Welke gegevens houdt APA bij?

APA houdt alléén de volgende gegevens bij.

Hoe kan ik mij laten opnemen in de donateursadministratie?

Dat kan door het invullen van het formulier (knop "word lid") of met een email aan arctica@planet.nl

Hoe kan ik de automatische incasso stopzetten?

Dat kan met een email aan arctica@planet.nl met het onderwerp "automatische incasso stopzetten". Vermeld in de email uw naam en uw IBAN.

Hoe kan ik de gegevens die jullie over mij bijhouden, inzien?

Dat kan met een email aan arctica@planet.nl met het onderwerp "gegevens inzien". Vermeld in de email in ieder geval uw naam en uw postcode.

Omdat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, moeten wij eerst zeker weten dat u het zelf bent. Wij kunnen u daarom vragen uw identiteit te bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld met een kopie van een legitimatiebewijs.

Hoe kan ik mijn gegevens corrigeren?

Dat kan met een email aan arctica@planet.nl met het onderwerp "gegevens corrigeren". Vermeld in de email in ieder geval uw naam en uw postcode.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen?

Dat kan met een email aan arctica@planet.nl met het onderwerp "gegevens verwijderen". Vermeld in de email in ieder geval uw naam en uw postcode.

Hoe kan ik mijn gegevens laten porteren?

Dat kan met een email aan arctica@planet.nl met het onderwerp "gegevens porteren". Vermeld in de email in ieder geval uw naam en uw postcode en de vorm waarin u de gegevens wilt ontvangen (bijv. Excel).

Wat is porteren?

Dat is een recht dat vastligt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. "Dit recht houdt in dat betrokkenen de persoonsgegevens die ze aan een verwerkingsverantwoordelijke hebben verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat kunnen ontvangen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen overdragen. Dit nieuwe recht heeft als doel de positie van de betrokkene te versterken en hem/haar meer controle over zijn/haar gegevens te geven. "

Den Haag, 4 mei 2018