Logo

Twee mensen in de Arctis in gesprek met elkaar.

Zijn het twee jagers die elkaar tegenkomen en de laatste nieuwtjes over de jacht uitwisselen?
Zijn het twee vrouwen die de maaltijd van vanavond bespreken?
Twee wetenschappers die discussiėren over de achteruitgang van de fauna?
Of twee toeristen die ervaringen uitwisselen?

De ijsbeer,

de zeehond,
de muskusos,
de raaf
zijn de vertegenwoordigers van de dieren.
Zij zijn een belangrijke voedselbron voor de inheemse arctische volken maar ook de graadmeter voor het milieu.

Het logo van Arctic Peoples Alert maakt duidelijk dat wij het gesprek aangaan.
Een gesprek waarin de inheemse volken en het milieu in de Arctis centraal staan.
Een gesprek met het publiek, de media en de politiek.

Ontwerp logo: Els de Meijer, Dordrecht